Zpět
Cincink poradna

Prodej nemovitosti: Jaká je daňová povinnost?

24. 07. 2019
Redakce

Prodali jste dům nebo byt, kupující zaplatil daň z nabytí nemovitosti a vy si nejste jistí, zda se vás přece jen netýká nějaká daňová povinnost? Prodaná nemovitost a peníze z ní se musí projevit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za daný rok. Zatím se ale nelekejte, existují i výjimky, které vás od daně osvobodí.

V souvislosti s prodejem a koupí nemovitosti se zpravidla řeší tři typy daní, a to daň z příjmu z prodeje nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti neboli dříve daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitých věcí. Jste na straně prodávajícího? Řešit budete pouze daň první, a to daň z příjmu z prodeje nemovitosti, na kterou se v tomto článku zaměříme.

Daň z příjmů z prodeje nemovitosti
Stejně jako každý finanční příjem, tak i peníze z prodeje nemovitosti podléhají Zákonu o dani z příjmu a musí se objevit v daňovém přiznání. Výjimkou jsou ovšem následující případy:

  • Vlastníte-li nemovitost alespoň pět let, pak jste od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobození.
  • Bydleli jste v prodávané nemovitosti minimálně 2 roky? V tom případě si rovněž nemusíte lámat hlavu s daní z příjmu z prodeje nemovitosti.
  • Prodáváte, abyste koupili? I v tomto případě se vás daňová povinnost netýká. Tu si vynahradíte až v případě koupě nemovitosti, kdy budete muset uhradit daň z nabytí nemovitosti. Povinností je pouze zaplatit daň z příjmu z případného rozdílu.
  • Prodali jste nemovitost, kterou jste získali v rámci dědického řízení? Pětiletá lhůta se vám zkrátí o dobu, po kterou byla předmětná nemovitost ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. To znamená, že když váš dědeček bydlel ve vámi zděděném domě pouze poslední 4 roky, bylo by taktické s prodejem vyčkat ještě rok. Poté ani v tomto případě nemusíte prodej nemovitosti uvádět v daňovém přiznání.

Výše uvedená základní pravidla mají dále různé podmínky (např. dvouletá lhůta se dá aplikovat pouze na nemovitosti určené k bydlení, pětiletá na jakékoliv nemovitosti) či výjimky (např. byla-li předmětná nemovitá věc zařazena v obchodním majetku pro účely podnikání, tak výše uvedené lhůty počínají běžet až okamžikem vyřazení z obchodního majetku).

Jak se počítá daň z příjmů?
Nepatříte mezi zákonem stanovené výjimky a musíte státu uhradit daň z příjmu z fyzických osob? Každá fyzická osoba odvádí státu daň z příjmu ve výši 15 %. Tato částka se počítá z daňového základu, který snadno získáte rozdílem ceny, za kterou jste nemovitost koupili, a cenou, za kterou jste ji prodali. Do nákladů nezapomeňte zahrnout i výdaje související s prodejem. Může se jednat například o znalecký posudek, právní služby, provizi realitní kanceláři a další případné náklady spojené s rekonstrukcí a modernizací nemovitosti. To vše vám sníží daňový základ.

Kde zaplatit daň z prodeje nemovitosti?
Daň z příjmů z prodeje vaší nemovitosti musíte uvést v daňovém přiznání za rok, kdy jste nemovitost prodali. Daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok se vždy podává na příslušný finanční úřad, a to do 31. března. Do tohoto data rovněž nezapomeňte uhradit i samotnou daň. Nechcete mít starosti s vyplňováním daňového přiznání, výpočtem daně či hlídáním termínů? My v Cincinku pro vás rádi zajistíme zkušeného daňového poradce, který se postará o vaši daň z příjmu z prodeje nemovitosti od začátku až do konce.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací