Zpět
Cincink poradna

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí?

26. 07. 2019
Redakce

Prodali jste nemovitost, máte vyřešenou úschovu a už jen čekáte, až k vám na účet dorazí peníze? Nejprve je ovšem nezbytné zapsat kupujícího jako nového vlastníka nemovitosti. A jak na to?

Co je to vklad?
Vklad je jedním z druhů podání, které provádí katastrální úřad. K návrhu na vklad vlastnického práva, nebo zástavního práva v případě využití hypotečního úvěru vás nejprve čeká vyplnění příslušného formuláře. Získáte jej buď přímo na některé pobočce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, nebo si jej vytiskněte na stránkách www.cuzk.cz.

Kdo podává návrh na vklad?
V ideálním případě podávají návrh na vklad jak kupující, tak prodávající. Záleží však na domluvě, zda to budou obě strany, nebo pouze jedna z nich. K návrhu na vklad, na základě kterého má být zapsán nový vlastník nemovitosti, nezapomeňte připojit i kupní smlouvu s ověřenými podpisy a v případě čerpání hypotéky i zástavní smlouvy. Nejprve se podává zástavní smlouva a následně kupní smlouva. Každá z nich musí mít vlastní návrh na vklad opatřený kolkem v hodnotě 1 000 Kč. Jedná se tak o dvě vkladová řízení. V případě zástavy nemovitosti připravuje návrh na vklad zástavního práva banka, a to ve prospěch banky, která úvěr poskytuje.

Způsoby podání vkladu na katastr
Na výběr máte hned několik způsobů podání. Máte zřízený elektronický podpis? Využijte nejrychlejší postup – elektronické podání, nebo katastrální úřad navštivte osobně. Další možností je podání skrze Českou poštu.

Jak katastr nemovitostí postupuje?
Jakmile je návrh na vklad podaný, katastrální úřad vyrozumí dotčené účastníky o tom, že mu byl doručen příslušný návrh na vklad. Věděli jste, že pro zvýšení ochrany vlastníků má úřad povinnost informovat všechny zúčastněné strany, a to prostřednictvím e-mailu, pošty, datové schránky nebo SMS? Poté je u nemovitosti vyznačena plomba. Ta dává na vědomí, že daná nemovitost je dotčena změnou a že právě probíhá řízení. Po uplynutí 20 dnů, po které je možné se odvolat, může katastr provést zápis zástavního práva, respektive vlastnického práva. Následně účastníci řízení obdrží vyrozumění o povolení vkladu.

Kolik zaplatíte za vklad?
Nejen s koupí, ale i s prodejem nemovitosti souvisí řada poplatků. U návrhu na vklad do katastru nemovitostí si připravte 1000 Kč, nebo tisící korunový kolek v případě, že návrh na vklad posíláte poštou.

Zamítnutí návrhu
Český úřad zeměměřičský a katastrální se může k návrhu vyjádřit i negativně, případně může přerušit řízení a vyžádat si jeho doplnění nebo upřesnění. Je-li návrh zamítnut, je třeba napravit chyby, podat nový návrh a znovu zaplatit poplatek. V takovém případě se nedostatky většinou týkají kupní smlouvy. Určité vady ale může katastr nemovitostí shledat i na samotném návrhu. Po výzvě k doplnění návrhu lze tyto nedostatky ve stanovené době vyřešit, aniž byste museli podávat nový návrh na vklad.

Jaké jsou nejčastější chyby a na co si dát pozor?
- Zkontrolujte možné překlepy u zásadních informací, jako jsou adresy a jména.
- Projděte si znovu klíčová čísla – jako velikost podílu nebo nemovitosti.
- Ověřili jste si prodávajícího? Mějte jistotu, že není v exekuci nebo insolvenci.
- Důvěřuj, ale prověřuj. Formuláře volně stažené z internetu raději porovnejte s více zdroji.

My v Cincinku doporučujeme tyto zásadní formuláře vyplňovat a kontrolovat, když na to máte klid a čas. V opačném případě to nechte na nás a využijte naši nabídku vyhotovení návrhu na vklad jako součást balíčku právních služeb.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací